1588 або
(044) 202-1588
згідно з тарифами відповідного оператора зв'язку
Для дому Для компанiй
Електроенергiя Теплоенергiя
Системи ЛУЗОД/АСКОЕ

​​successЛУЗОД  (локальне устаткування збору і обробки даних) – улаштована з метою проведення розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність засобів обліку, які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення інформації про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання за відповідними періодами часу та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи у складі автоматизованої системи комерційного обліку.

successАСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку електричної енергії) – сукупність об’єднаних в єдину систему локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) засобів обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.

Принципова відмінність ЛУЗОД від АСКОЕ полягає в тому, що клієнт, у якого встановлено ЛУЗОД має можливість дистанційно переглядати дані щодо споживання електричної енергії лише у Особистому кабінеті КИЇВЕНЕРГО. Тоді як система АСКОЕ дає можливість дистанційно переглядати та контролювати дані щодо споживання електричної енергії та потужності, користуючись програмним забезпеченням, яке встановлюється під час монтажу та налаштування АСКОЕ.

 Які переваги отримує клієнт від використання АСКОЕ

 • Можливість перегляду даних щодо споживання електричної енергії та потужності в будь-який момент та з будь-якою періодичністю.
 • Можливість здійснення аналізу споживання, прогнозування затрат на електроенергію.
 • Можливість зберігання та надання інформації щодо споживання електричної енергії та потужності в зручному для аналізу вигляді.
 • Можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної потужності в години максимального навантаження енергосистеми.
 • Можливість самостійно контролювати ліміти споживання електричної енергії.Які споживачі зобов’язані облаштувати свої електроустановки ЛУЗОД або АСКОЕ

Відповідно до п. 3.35 ПКЕЕ:

Діючі об’єкти, (крім багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис. кВтг і більше.

Нові об’єкти  з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним заявленим обсягом споживання електричної енергії 50 тис. кВтг і більше.

 

Що необхідно зробити для того, щоб встановити на своєму об’єкті систему ЛУЗОД або АСКОЕ

 1. Відповідно до п. 3.8. ПКЕЕ клієнт подає заяву до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО з проханням надати технічні рекомендації щодо облаштування на своєму об’єкті ЛУЗОД/АСКОЕ. 

  Бланк заяви на надання технічних рекомендацій щодо облаштування ЛУЗОД/АСКОЕ.

  Зразок заповнення заяви на надання технічних рекомендацій щодо облаштування ЛУЗОД/АСКОЕ.

  Технічні рекомендації містять:

  • перелік рекомендованих приладів обліку;
  • перелік місць установлення засобів обліку;
  • інформацію про параметри каналів зв'язку, які будуть застосовуватись для зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСКОЕ клієнта.
 2. Після отримання від КИЇВЕНЕРГО технічних рекомендації, з їх урахуванням клієнтом розробляється технічне завдання для побудови ЛУЗОД або АСКОЕ.
 3. Клієнт (проектна організація) надає розроблене технічне завдання до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО . КИЇВЕНЕРГО протягом 10 робочих днів з дня отримання розглядає та погоджує його. У разі необхідності доопрацювання технічного завдання КИЇВЕНЕРГО надає свої зауваження та рекомендації з посиланнями на нормативні документи.
 4. На основі погодженого технічного завдання клієнт (проектна організація) розробляє проект на встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ (п. 3.12 ПКЕЕ).
 5. Клієнт (проектна організація) надає розроблений проект до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО. КИЇВЕНЕРГО протягом 15 робочих днів з дня отримання розглядає та погоджує його. У разі необхідності доопрацювання проекту КИЇВЕНЕРГО надає свої зауваження та рекомендації з посиланнями на нормативні документи.
 6. Придбання обладнання та матеріалів (лічильники, обладнання передачі даних, клемні колодки, спеціалізовані шафи, кабельна продукція), а також проведення робіт з влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ здійснюється клієнтом самостійно та за власні кошти. Роботи з влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ виконуються підрядною організацією.
 7. Перед встановленням лічильників електроенергії, вони мають пройти процедуру вхідного контролю та параметризації в КИЇВЕНЕРГО. Для цього клієнт звертається з заявою до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО для отримання направлення на вхідний контроль та параметризацію. Послуга параметризації платна. В центрі обслуговування клієнт отримує рахунок на оплату послуги. Після пред’явлення до центру обслуговування сплаченої квитанції, йому видається направлення на вхідний контроль та параметризацію лічильника.

  ​ Бланк заяви на проходження вхідного контролю та парметризації.

  Зразок заповнення заяви на проходження вхідного контролю та парметризації.

 8. Роботи по вхідному контролю та параметризації лічильників проводяться за адресою: Залізничне шосе, 13.

  З собою потрібно мати:

  • лічильники;
  • направлення на виконання робіт;
  • паспорти лічильників.
 9. Для забезпечення доступу до первинної бази даних лічильників з боку КИЇВЕНЕРГО, клієнт має отримати SIM-картку. Для отримання SIM-картки клієнту необхідно звернутися до КИЇВЕНЕРГО за адресою: вул. Залізничне шосе, 13 та надати:
 10. Після завершення робіт по влаштуванню ЛУЗОД/АСКОЕ клієнт (проектна або монтажна організація) складає акт прийняття в дослідну експлуатацію.
  • Для введення обладнання в дослідну експлуатацію клієнту потрібно надати до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО заяву на погодження акту прийняття в дослідну експлуатацію та акт прийняття в дослідну експлуатацію.

  Зразок заповнення заяви на погодження акту прийняття в дослідну експлуатацію.

  Бланк Акту вводу в дослідну експлуатацію

  Зразок заповнення акту вводу в дослідну експлуатацію


   

  ЛУЗОД/АСКОЕ клієнта вводиться в дослідну експлуатацію за умов:

  • клієнтом (проектною організацією) розроблено та погоджено з КИЇВЕНЕРГО проектну документацію на ЛУЗОД/АСКОЕ (технічне завдання, проект);
  • типи та місця встановлення приладів обліку, параметри вимірювальних трансформаторів відповідають погодженій проектній документації (технічне завдання, проект);
  • КИЇВЕНЕРГО має регламентований віддалений доступ до читання первинної бази даних лічильників.

  Дослідна експлуатація встановленого обладнання проводиться протягом 3 місяців від дати його встановлення.

 11. Протягом дослідної експлуатації ЛУЗОД/АСКОЕ клієнт (проектна або монтажна організація) мають провести державну метрологічну атестацію системи (п.3.14 ПКЕЕ). Такі послуги надає ГП "Укрметртестстандарт" або організація, яка діє від його імені. Копію свідоцтва про державну метрологічну атестацію ЛУЗОД/АСКОЕ клієнт має надати до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО .
 12. Протягом дослідної експлуатації ЛУЗОД/АСКОЕ клієнт має укласти додаткову угоду до договору про постачання електричної енергії «Щодо використання ЛУЗОД/АСКОЕ споживача». Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО 
 13. У разі зміни місць встановлення розрахункового обліку клієнта, він протягом терміну дослідної експлуатації ЛУЗОД/АСКОЕ має внести відповідні зміни до договору про постачання електричної енергії. Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО.
 14. Після проходження державної метрологічної атестації ЛУЗОД/АСКОЕ клієнт (проектна або монтажна організація) складає акт прийняття в промислову експлуатацію.
​Для введення обладнання в промислову експлуатацію клієнту потрібно надати до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО

 1. Заяву на погодження акту прийняття в промислову експлуатацію

  Зразок заповнення заяви на погодження акту прийняття в дослідну експлуатацію.

 2. Акт прийняття в промислову експлуатацію ЛУЗОД/АСКОЕ

  Бланк акту вводу в промислову експлуатацію

  Бланк акту вводу в промислову експлуатацію автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії 

  Зразок заповнення акту вводу в промислову експлуатацію

  Зразок заповнення акту вводу в промислову експлуатацію автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії

 3. Свідоцтво про метрологічну атестацію 
 4. Ксерокопію акту введення в дослідну експлуатацію​ЛУЗОД/АСКОЕ клієнта вводиться в промислову експлуатацію за умов:

 • ЛУЗОД/АСКОЕ клієнта прийнята в дослідну експлуатацію (відповідний Акт погоджений КИЇВЕНЕРГО);
 • розрахункова схема клієнта за договором про електропостачання відповідає погодженій проектній документації (технічне завдання, проект);
 • проведена державна метрологічна атестація ЛУЗОД/АСКОЕ;
 • клієнтом укладено додаткову угоду до договору про постачання електричної енергії «Щодо використання ЛУЗОД/АСКОЕ Споживача»;
 • КИЇВЕНЕРГО має сталий регламентований віддалений доступ до читання первинної бази даних лічильників протягом терміну дослідної експлуатації ЛУЗОД /АСКОЕ клієнта.

Прийняті в промислову експлуатацію ЛУЗОД/АСКОЕ використовуються для проведення комерційних розрахунків з клієнтами.

 
1

Клієнт бажає встановити ЛУЗОД/АСКОЕ або забовязаний це зробити відповідно до вимог ПКЕЕ

 
2
Клієнт звертається до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО для отримання технічних рекомендацій
 
3
Клієнт розробляє технічне завдання та звертаєтья до центру облуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО для отримання погодження свого технічного завдання
 
4
Клієнт звертається до проектної організації для розроблення проекту
 
5
Клієнт звертається до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО для погодження проекту
 
6
КИЇВЕНЕРГО погоджує проект або надає зауваження до проекту
 
7
Клієнт купує ЛУЗОД/АСКОЕ
 
8
Клієнт звертається до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО для проведення вхідного контролю і параметризації
 
9
Після оплати рахунку клієнт направляє до КИЇВЕНЕРГО лічильники для вхідного контролю та параметризації 
 
10
Клієнт звертається до центру обслуговування клієнтів КИЇВЕНЕРГО або до підрядної організації для встановлення ЛУЗОД/АСКОЕ
 
11
Складається акт-прийняття обладнання в дослідну експлуатацію 
 
12
Система ЛУЗОД/АСКОЕ проходить метрологічну атестацію
 
13
Погодження акту-прийняття в промислову (постійну) експлуатацію 
 
14
Складається акт-прийняття в промислову експлуатацію