Для дому Для компанiй
Теплоенергiя Електроенергiя
Рахунок за гаряче водопостачання та централізоване опалення від КИЇВЕНЕРГО
 У рахунках на сплату за послуги гарячого водопостачання наведено усі дані, на підставі яких розраховується сума до сплати (тариф, пільга, субсидія) за послугу ГВП.

 Рахунки за гаряче водопостачання дозволять Вам контролювати стан розрахунків з КИЇВЕНЕРГО Ви буде чітко розуміти обсяг спожитих послуг, тариф, субсидію та пільгу на послуги.

 Кошти, сплачені за рахунком від КИЇВЕНЕРГО, відразу надходять до КИЇВЕНЕРГО, виключається можливість «загублених» або «забутих» платежівЩо є у рахунках за гаряче водопостачання та централізоване опалення?

Бланк рахунку складається з двох частин:
  • правої частини відривного повідомлення, що надходить до КИЇВЕНЕРГО; 
  • лівої частини квитанції, яка після сплати залишається у Вас. Саме ця частина рахунку із відтиском фінансової установи, через яку було здійснено платіж, буде доказом того, що Ви сплатили за послуги ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». 

У квитанції наведено такі дані:
  1. Розрахунковий період – календарний місяць перед поточним, за який виставляється рахунок. Зазначається у рахунку ВЕЛИКИМИ літерами.
  2. Соціальна норма (зазначається у разі наявності пільги) – законодавчо встановлена норма, в межах якої надається пільга.
  3. Деталізація пільги (у разі наявності).
  4. Наявність/відсутність лічильника відображена в графі «Показання лічильників» таким чином:
      •  Ліч* – встановлено будинковий лічильник;
      •  Ліч1 – встановлено квартирний лічильник;
      •  Норма – немає лічильника.

5)    Показання лічильників (ліва частина рахунка). Якщо в КИЇВЕНЕРГО зареєстровано, що у Вас встановлені
       квартирні лічильники гарячої води/тепла, і в продовж останнього тижня у розрахунковому періоді:
      •  Ви ПОВІДОМИЛИ показання до КИЇВЕНЕРГО – у цих графах міститимуться показання Ваших лічильників, а в
          графі «Нараховано» Ви побачите суму, що була розрахована на підставі цих показань;
      •  Ви НЕ повідомили показання до КИЇВЕНЕРГО – ці графи будуть порожніми. У такому випадку необхідно
          заповнити графи «Поточні», «Попередні», «Різниця» у лівій та правій частині рахунка.
 

Дуже важливо повідомляти показання квартирних лічильників до КИЇВЕНЕРГО!
Повідомляйте показання квартирного лічильника до КИЇВЕНЕРГО впродовж останнього тижня кожного місяця через Особистий кабінет з гарячої води та опалення або за телефоном: 1588, (044) 202-1588 в одиницях виміру Вашого лічильника. Своєчасна передача показань квартирних лічильників впливає на правильність розподілення споживання по будинку в цілому.
У день сплати рахунку зазначте у правій та лівій частинах платіжки поточні показання Вашого лічильника (обв’язково треба перевести одиниці виміру лічильника у Гкал).

ico_calcКоефіцієнт переводу показань у гігакалорії для власників квартирних лічильників опалення:
       1 кВт = 0.0008598 Гкал/год;
       1 МВт = 0.8598 Гкал/год;
       1 ГДж = 0.239 Гкал/год.
 

Квитанцію за опалення, яка надходить у міжопалювальний період, Ви можете використати для сплати заборгованості за послуги минулих періодів або для внесення авансової сплати за послугу, що надаватиметься в наступному опалювальному сезоні. 

6)    Показання лічильників (права частина рахунка) – продублюйте тут показання з лівої частини рахунка.

7)    Обсяг, м3 в рахунку за гарячу воду (зазначається тільки для квартир без лічильників гарячої води) – кількість
       спожитої гарячої води, що розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та норми споживання
       конкретного будинку (норма залежить від типу ванни та виду будинку: гуртожиток/житловий будинок).

8)    Обсяг, Гкал в рахунку за опалення:
          -  для о/р, розрахунки для яких ведуться за квартирними/будинковими теплолічильниками – кількість
             спожитої теплової енергії у Гкал за розрахунковий період.
          -  для о/р, розрахунки для яких ведуться за середньозваженою величиною згідно ПКМУ №865 - кількість
             спожитої теплової енергії у Гкал спожитої будинками із лічильниками, відповідно до житлової площі за
             розрахунковий період.
       • Якщо є БУДИНКОВИЙ теплолічильник: зазначається кількість спожитої будинком теплової енергії, що  
       розподілена пропорційно опалювальній площі для кожної окремої квартири.
 
В нижній частині рахунку вказані дані, на підставі яких відбувається нарахування, а саме:
   -  Період надання послуги, тобто кількість днів між зняттям показань будинкового теплолічильника;
   -  Обсяг спожитого тепла житловою площею будинку, що визначається як різниця між поточними та
      попередніми показаннями теплолічильника;
   -  Опалювальна жила площа будинку – площа, яку займають квартири та місця загального користування. Вона не включає в себе нежитлові приміщення (приміщення, які використовуються для комерційної діяльності, наприклад стоматології, салони, офіси і т.п.).
На прикладі наведеного рахунку: обсяг спожитого тепла будинком 65,09 Гкал / опалювальну житлову площу будинку 2884,3 м2 * опалювальна площа квартири 57,5 м2 = 1,2977 Гкал

      •  Якщо є КВАРТИРНИЙ теплолічильник: такі прилади обліковують теплоенергію у різних одиницях (кВт, МВт,
         ГДж, Гкал). Для уніфікації розрахунків обсяг спожитої теплоенергії у цій графі зазначається у Гкал.
         Коефіцієнт переводу показань у гігакалорії для власників квартирних лічильників опалення:
         1 кВт = 0,0008598 Гкал/год;  1 МВт = 0,8598 Гкал/год; 1 ГДж = 0,239 Гкал/год.

       •  Якщо НЕМАЄ теплолічильника на будинок: обсяг зазначається, як середньозважена величина Гкал на 1 м2.

9)     Споживач, грн – кошти, сплачені за попередні періоди, які надійшли від Вас в місяці, за який виставлено
        рахунок.

10)   Субсидія, грн – кошти, надані Управлінням праці та соціального захисту населення в місяці, за який
        виставлено рахунок.

11)   Коригування з оплати, грн (тільки для власників квартирних лічильників гарячої води та тепла) –
        зазначається сума, розрахована на підставі сплачених Вами у розрахунковому періоді коштів, якщо під час
        оплати до КИЇВЕНЕРГО не надійшли показання лічильника. Таким чином на підставі сплачених Вами коштів
        (з урахуванням наявних у Вас пільг та субсидій) КИЇВЕНЕРГО за відсутності показань визначає обсяг
        спожитої Вами гарячої води та опалення.

12)    Нараховано, грн в рахунку за опалення – сума до сплати у розрахунковому періоді. Розраховується так:
           -  якщо є БУДИНКОВИЙ теплолічильник: кількість спожитої теплоенергії визначається на підставі показань
              теплолічильника та розподіляється пропорційно площі приміщень, що опалюються (квартир, МЗК – місць
              загального користування тощо). Спожитий обсяг помножується на тариф;
           -  якщо є КВАРТИРНИЙ теплолічильник: кількість спожитої теплоенергії визначається на підставі показань
              теплолічильника, до цієї величини додається обсяг теплової енергії (у Гкал), який був витрачений на
              обігрів МЗК – місць загального користування (сходова клітина, під’їзд).Спожитий обсяг помножується на
              тариф;
           -  якщо НЕМАЄ теплолічильника: Вартість централізованого опалення розраховується за середнім
              показником споживання будинків із лічильниками, відповідно до житлової площі та до умов Постанови                   Кабінету Міністрів України № 865. В кожному місяці цей показник буде різним, але він максимально
              наближає нарахування в будинках з лічильниками до тих, де останні не встановлено.

13)    Перерахунок, грн – це донарахування/перерахунок за попередні періоди, що проводиться за відсутності/
         зміни показань будинкового/квартирного лічильника, у разі неврахованої пільгової знижки, якщо послуга не
         надавалася або мала невідповідну якість тощо. Залежно від виду перера- хунку сума додається до або
         віднімається від суми у графі «Нараховано».

14)     Пільга, грн – розмір Вашої пільги у гривнях. Віднімається від нарахованої суми.

15)     Усього сплачую, грн – якщо Ви бажаєте сплатити іншу суму (замість наведеної у графі «До сплати»),
           зазначте її в лівій та правій частинах рахунка АБО продублюйте в графі «Усього сплачую» суму з графи
          «До сплати».

16)    Опалювальна площа квартири, яка використовується при розрахунку обсягу тепла, спожитого квартирою,
          якщо встановлений будинковий лічильник.

17)    Сума до сплати в наведеному рахунку (встановлено будинковий лічильник) розрахована таким чином:
         1416,96 (тариф) * 1,2977 (обсяг)  - 835,70 (пільга) = 1003,09 грн

 

Які терміни доставки рахунків за гаряче водопостачання?  Корисні посилання
      Перевірте, чи є КИЇВЕНЕРГО виконавцем послуг ГВП та ЦО для Вашого будинку
      Надання до КИЇВЕНЕРГО показань квартирних лічильників гарячої води і тепла дасть змогу уникнути
        перерахунків
      Вся інформація щодо розрахунків за гарячу воду в Особистому кабінеті з гарячої води та опалення


 

Новини за темою
​