Контакти 3

Натисніть,
щоб подивитися контакти

1588 або
(044) 202-1588
згідно з тарифами відповідного оператора зв'язку
Для дому Для компанiй
Електроенергiя Теплоенергiя
Приєднання нових об'єктів до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО
Щоб здійснити приєднання будинків, споруд житлово-цивільного, комунального, промислового призначення та інших об’єктів архітектури до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО, необхідно звернутися до служби технічних приєднань структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за адресою:
вул. Набережно-Хрещатицька, 13, кім. 2. Довідки за телефоном: 425-73-91 або 425-55-03 (з 8:30 до 16:30).


 

Служба технічних приєднань
структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»:

 • надає консультації щодо переліку необхідних документів для отримання технічних умов, технічних рішень з проектів;
 • готує технічні умови на приєднання до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО, на реконструкцію систем теплопостачання та теплоспоживання, технічні рішення з проектів теплопостачання (нове будівництво, реконструкція, модернізація);
 • розглядає та погоджує забудовникам (організаціям та фізичним особам) напрямки трас теплових мереж.​Розклад роботи служби технічних приєднань:

Приймання документів на реєстрацію. Видача підготовлених договорів про приєднання, технічних умов, рішень з проектів, рахунків-фактур, актів приймання-здавання виконаних робіт. Консультації. Прийом замовників:
пн-чт з 8:30 до 16:30
вул. Набережно-Хрещатицька, 13, кім. 2
Консультації з питань приєднання до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО. Погодження напрямків трас теплових мереж. Реєстрація кваліфікаційних сертифікатів інженерів-проектувальників чи проектних організацій, які мають ліцензію на виконання відповідних робіт. Прийом замовників:
пн-чт з 15:30 до 16:30
вул. Набережно-Хрещатицька, 13,
кім. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 19


 

Перелік документів, що необхідні для отримання технічних умов на приєднання об’єкта або реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівліВідповідно до діючого в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Регламенту приєднання об’єктів архітектури до теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» замовник має отримати технічні умови на приєднання об’єкта до теплових мереж Компанії або на реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі, для чого необхідно надати такі документи:
 1. лист від замовника на ім'я директора СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з проханням підготувати технічні умови на приєднання до теплових мереж об’єкта будівництва, або на реконструкцію існуючої системи теплоспоживання об’єкта;
 2. бланк "Опитувальний лист", заповнений за встановленим зразком з інформацією про об'єкт;
 3. бланк "Реквізити замовника і платника", заповнений за встановленим зразком;
 4. свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку;
 5. нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;
 6. містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (видає Головне управління містобудування та архітектури КМДА);
 7. ситуаційний план;
 8. копію додатків № 1 (теплові навантаження) та № 5 (абонентська схема приєднання) до договору на теплопостачання з ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" у разі зміни існуючого теплового навантаження.
 
Документи необхідно надати до служби технічних приєднань СВП «Київські теплові мережі» за адресою:
вул. Набережно-Хрещатицька, 13, кім. 2. 

Години приймання-видачі документів:
пн-чт з 8:30 до 16:30, перерва з 12:00 до 13:00.

Консультації з питань приєднання об'єктів архітектури до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО, а також щодо порядку оформлення необхідних документів можна отримати за тел. 425-73-91 або 425-55-03.


 

Бланки документів:


Зразок листа із запитом на отримання технічних умов

Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для видачі технічних умов приєднання об’єкта до теплових мереж

Бланк реквізитів замовника і платника

 

​Процедура підключення


Процедура підключення до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО складається з таких етапів:

Що необхідно зробити замовнику  Організації, які готують документи та виконують роботи
 • надати необхідні документи та отримати технічні умови на приєднання або реконструкцію об’єкта 
Служба технічних приєднань СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», вул. Набережно-Хрещатицька, 13, кім. 2
 • розробити проект відповідно до ТУ
Проектна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт, або фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника
 • надати на розгляд розроблений проект (отримати технічне рішення з проекту)
Служба технічних приєднань СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», вул. Набережно-Хрещатицька, 13, кім. 2
 • виконати монтажні та налагоджувальні роботи

Монтажна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт

 • отримати дозвіл на початок роботи теплових установок та трубопроводів
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в місті Києві: вул. Фрунзе, 62-Б
 • укласти договір на теплопостачання
Район теплових мереж за зоною обслуговування.
Район теплових мереж, що обслуговуватиме об'єкт замовника, визначається після подання листа-звернення до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», за адресою:
вул. Володимирська, 82-Г, поверх 1, каб. 4 (детальніше про укладення договору дивіться нижче)


Термін підготовки технічних умов на приєднання до теплових мереж КИЇВЕНЕРГО — 15 днів (з моменту подання документів, зазначених вище у переліку).

Примітка: на підставі наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.11.07 № 169 “Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 22.11.05 № 4 “Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води”, зареєстрованому у Мінюсті України 28.11.07 за № 1320/14587,  ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» припинило видачу технічних умов на реконструкцію систем теплоспоживання житлових будинків пов’язану з відключенням приміщень від системи централізованого теплопостачання.

Порядок укладання договору на постачання теплової енергії


1. Для укладання договору на постачання теплової енергії замовник має підготувати такі документи:

 1. нотаріально засвідчена копія документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт теплоспоживання (свідоцтво про власність, договір оренди, договір оренди земельної ділянки тощо);
 2. копія Статуту (положення), свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для підприємств, які зареєстровані до 07.05.2011), виписка (витяг) з єдиного державного реєстру, яка видана не пізніше одного місяця до дати її подання до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (для підприємств, які зареєстровані після 07.05.2011), довідка про внесення до єдиного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (для бюджетних організацій – кошторис), засвідчені належним чином;
 3. копія паспорту та довідки про ідентифікаційний номер (для фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності), засвідчені належним чином;
 4. копія технічних умов, технічного рішення з проекту та дані проекту щодо розподілу теплових навантажень будівель та приміщень;
 5. оригінал Акту про виконання технічних умов на підключення об’єкта архітектури до теплових мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
 6. копія Акту Державної приймальної комісії закінченого будівництвом об’єкта (у разі прийняття в експлуатацію новобудов) та копія Сертифікату відповідності;
 7. копія Акту Держенергонагляду (у разі прийняття в експлуатацію новобудов та об’єктів після реконструкції).​


​2. Фактично встановлене тепломеханічне обладнання теплового пункту (насоси, регулятори, контрольно-вимірювальні прилади, їх типи, марки,  параметри) та виконані монтажні роботи в повній мірі мають відповідати узгодженій КИЇВЕНЕРГО проектно-технічній документації.


3.  За умови наявності повного переліку документів, необхідних для укладення договору та виконання монтажних робіт відповідно до  узгодженої КИЇВЕНЕРГО проектно-технічної документації, замовник надає до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»  (вул. Володимирська, 82-Г, поверх 1, каб. 4лист-звернення (зразок див. нижче) про укладення договору на постачання теплової енергії.

Зразок листа-звернення для укладання договору на постачання теплової енергії


 

Отримання технічного рішення


Для отримання технічного рішення з проекту теплопостачання об‘єктів архітектури необхідно надати до служби технічних приєднань СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» такі  документи:

1.    Лист від замовника на ім'я директора СВП «Київські теплові мережі» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з проханням погодити проектну документацію (у вільній формі);

2.    Проект, погоджений з Держенергонаглядом (вул. Фрунзе, 62-Б) - один примірник, який залишається в архіві;

3.    Заповнений бланк "Реквізити замовника та платника";

4.    Копія свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку (для юридичних осіб).

Рахунок для оплати послуг надається через 5 робочих днів.


Отримуючи технічне рішення замовник має надати копію квитанції про оплату послуги та акт приймання-здавання виконаних робіт, підписаний і завірений у встановленому порядку.

Термін підготовки технічних рішень — 14 днів (за умови відсутності зауважень до проекту).

 
У разі отримання зауваження до проекту необхідно:
 •     усунути зауваження до проекту;
 •     надати відкорегований проект з листом зауважень;
 •     лист – звернення (від замовника або проектної організації).

Рекомендації щодо організації обліку теплової енергії та гарячої води споживачів в мережах 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

Технічне завдання до приладів обліку теплової енергії на систему опалення
Розмір оплати за підготовку технічних умов


Розмір оплати за підготовку технічних умов визначається згідно з наказом ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
від 02.11.2015 № 729.

Скачати інформацію про розмір оплати за підготовку технічних умов на приєднання об’єктів архітектури до теплових мереж

Скачати одним документом інформацію з цієї сторінки разом із додатками 

Наскільки корисна ця стаття?
Надзвичайно
корисна
Дуже
корисна
Частково
корисна
Не дуже
корисна
Абсолютно
марна

Чому ця стаття не є корисною? Яку інформацію потрібно додати?

Оберіть потрібний варіант зі списку нижче або поставте відмітку навпроти пункту "Інше", щоб вказати конкретні недоліки цієї статті.

(не обов'язково)
 

Ми отримали Ваш відгук про статтю. Дякуємо!